JP EPS-INTERNET PREZENTACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA" D.O.O. KRALJEVO

ČASOPIS ELEKTROSRBIJA:

CALL CENTAR:
• ED Kraljevo - 036/304-304
• ED Trstenik - 037/707-177
• ED Šabac - 015/361-599

• PITANjA

NAJČEŠĆE POSTAVLjANA PITANJA

1. Pitanje:
Zašto sam dobio ispravku računa?

Odgovor:
Najčešće se ispravka računa radi:
• kada je pogrešno očitano brojilo;
• kada brojilo registruje potrošnju samo po jednoj tarifi (nižoj ili višoj);
• kada brojilo nije redovno očitavano;
• kada uplate nisu na vreme proknjižene.
Da biste razjasnili ispravku računa možete se obratiti Vašem matičnom pogonu ili poslovnici.

2. Pitanje:
Zašto mi je obračunata kamata?

Odgovor:
Kamata se obračunava kupcima koji svoje obaveze ne izmiruju na vreme ili plaćaju manje od iznosa obračuna. Kamatna stopa se utvrđuje u skladu sa Zakonom.

3. Pitanje:
Zašto se brojilo očitava na duži period od 30 dana?

Odgovor:
Po Odluci o tarifnom sistemu za prodaju električne energije obračunski period za kategoriju kupaca "široka potrošnja - domaćinstva" može biti i do tri meseca.

4. Pitanje:
Da li imam popust?

Odgovor:
Korisnici materijalnog obezbeđenja imaju pravo na popust od 30% na vrednost utrošene električne energije do 450 kWh mesečno, pod uslovom da redovno izmiruju svoje obaveze. Potrebno je da se obrate Centru za socijalni rad na Opštini u kojoj žive.
Popust u visini od 5% na sumu mesečnog zaduženja ostvaruju svi kupci koji izmiruju svoje obaveze do 15-og u mesecu.

5. Pitanje:
Od kada je jeftina struja?

Odgovor:
Po Odluci o tarifnom sistemu za prodaju električne energije, vreme trajanja nižeg tarifnog stava (jeftina struja) je svakog dana od 22:00-23:00 časova do 06:00-07:00 časova.

6. Pitanje:
Zašto mi je višemesečna potrošnja obračunata kao potrošnja za jedan mesec?

Odgovor:
Zato što nije moguće očitati brojilo ukoliko postoje opravdani razlozi. Obratite se na šalter najbliže ED kako bi se potrošnja rasporedila na mesece na koje se odnosi.

7. Pitanje:
Na osnovu čega je rađena procena potrošnje?

Odgovor:
Prosečna mesečna potrošnja je informativna kategorija.

8. Pitanje:
Zašto se plaća porez na struju?

Odgovor:
PDV od 18% na utrošenu električnu energiju, kao i na sve ostale proizvode i usluge, propisuje Vlada Republike Srbije.

9. Pitanje:
Zašto mi je sva potrošnja u jednoj tarifi?

Odgovor:
Vaše brojilo, ili uklopni sat, je neispravno i ne registruje potrošnju po jednoj tarifi. Potrebno je da prijavite kvar u Vašem matičnom pogonu ili poslovnici.

10. Pitanje:
Sumnjam u ispravnost brojila, MTK uređaja. Kako mogu da proverim?

Odgovor:
Ukoliko sumnjate u ispravnost, potrebno je da podnesete zahtev za ispitivanje mernnog uređaja u najbližoj ED. Na Vaš zahtev skinućemo brojilo i postaviti novo, staro brojilo se nosi na ispitivanje, ako je brojilo neispravno radiće se ispravka računa. Ukoliko je brojilo ispravno troškovi kontrole padaju na Vaš teret.

11. Pitanje:
Da li mi radi druga tarifa kada ne svetli lampica?

Odgovor:
Proverite da li brojilo beleži nižu tarifu, ukoliko ne beleži kvar se prijavljuje najbližoj ED, a ako beleži Elektrodistribucija nije nadležna za kvarove na instalacijama.

12. Pitanje:
Zašto nisam više samočitač?

Odgovor:
S obzirom da radnici Elektrodistribucije očitavaju brojila svakog meseca nema potrebe za samoočitavanjem, a kupac može samo da kontroliše potrošnju na svom brojilu.

13. Pitanje:
Da li je moguća dostava računa na mesto različito od adrese mesta brojila?

Odgovor:
Adresa slanja računa može se promeniti u najbližoj ED na čijoj teritoriji se nalazi merno mesto. Potrebno je da kupac donese ED brojeve mesta merenja i željenog mesta slanja računa.

14. Pitanje:
Pogrešno mi je očitano brojilo, kako da se ispravi greška?

Odgovor:
Ukoliko kupac utvrdi da mu je pogrešno očitano brojilo, potrebno je da donese tačno stanje sa svog brojila u matični pogon ili poslovnicu i biće mu uradjena ispravka računa.

15. Pitanje:
Mogu li da platim usluge i račun za struju preko tekućeg računa?

Odgovor:
Možete uplatiti u bilo kojoj pošti ili banci na račun ED koji je naveden u Vašem računu uz poziv na broj koji je takođe na računu.

16. Pitanje:
Šta mi je potrebno za dobijanje elektroenergetske saglasnosti?

Odgovor:
Zahtev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti podnosi se u pisanoj formi na propisnom obrascu. Uz zahtev se prilaže dokumentacija koja dokazuje aktivnu legitimaciju podnosioca ili druga dokumenta kojima se dokazuje vlasništvo na objektu u datom postupku (ukoliko ne postoji građevinska dozvola potrebno je dostaviti potvrdu da je podnet zahtev za legalizaciju) i dokaz o plaćenim troškovima postupka (uplatnica Službe za platni promet). Elektroenergetska saglasnost se izdaje u roku od 30 dana od podnošenja urednog zahteva. Rok važenja elektroenergetske saglasnosti je dve godine počev od dana prijema rešenja. Elektroenergetska saglasnost može se izmeniti na zahtev stranke u slučaju izmene ulaznih podataka koje daje stranka i u slučaju isteka roka važenja elektroenergetske saglasnosti ukoliko su promenjeni tehnički uslovi za priključenje.

17. Pitanje:
Kako da priključim nov objekat na mrežu?

Odgovor:
Nakon dobijanja elektroenergetske saglasnosti, kupac se javlja u svoj matični pogon ili poslovnicu sa sledećom dokumentacijom:
• elektroenergetska saglasnost;
• plavi karton (dokaz o tehničkoj ispravnosti instalacije);
• atest o uzemljenju.
U z podnetu dokumentaciju uplaćuje se pregled mesta merenja.

18. Pitanje:
Šta mi je potrebno za odvajanje instalacije od postojećeg kupca?

Odgovor:
Za odvajanje instalacije od postojećeg kupca potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:
• postojeći ED broj (račun za utrošenu el. energiju);
• dokumenta kojima se dokazuje vlasništvo na objektu.
• dokaz o uplaćenom zahtevu za odvajanje instalacije.

19. Pitanje:
Kako da povećam angažovanu snagu na postojećoj instalaciji?

Odgovor:
Za povećanje angažovane snage na postojećoj instalaciji potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:
• postojeći ED broj (račun za utrošenu el. energiju);
• dokaz o uplaćenom zahtevu za povećanje snage.

20. Pitanje:
Kako da prevedem struju na svoje ime?

Odgovor:
Promena naziva kupca vrši se na šalterima prijave-odjave matičnog pogona ili poslovnice. Da bi kupac preveo struju na svoje ime potrebno je:
• kupoprodajni ugovor (ili ugovor o nasledstvu ili ugovor o poklonu);
• izvod iz matične knjige umrlih (umrlica);
• lična karta;
• izmiren dug po poslednjem obračunu.

21. Pitanje:
Zašto mi nije odobren popust od 5%?

Odgovor:
Da bi ostvarili pravo na popust od 5% potrebno je da se izvrši uplata do 15-og u mesecu u punom iznosu sume sa popustom. Najčešća greška kod kupaca je u zaokruživanju na manju sumu od potrebne za ispunjenje uslova.

Ostala pitanja:
U vezi sledećih pitanja kupci se moraju obratiti direktno najbližoj ED:
• zašto nisam dobio račun,
• koje je moje zaduženje,
• koja je moja poslednja uplata,
• broj uplata u ovoj godini,
• do kada sam oslobođen od isključenja,
• kada će biti očitano moje brojilo,
• koji je moj koeficijent brojila,
• koje je moje stanje po očitavanju na brojilu,
• koliko mi je ukupno dugovanje po sklapanju sporazuma o reprogramu duga,
• koji mi je koeficijent angažovane snage,
• traženje novog ED broja,
• nepriznate uplate,
• prebacivanje uplate.

Za pitanja kvarova na električnim instalacijama i nestanka napajanja, kupci se moraju direktno obratiti teritorijalno nadležnim dispečerskim službama zbog specifičnosti svakog pojedinačnog problema. U nadležnosti EPS "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo ne spada održavanje kućnih i električnih instalacija u zgradama. Za ovu vrstu kvarova kupaci moraju sami da angažuju nadležnu službu održavanja elektroinstalacija ili ovlašćenog električara.